Теми

ЕУ фондови за земјоделие и рурален развој

ИПАРД е фонд на Eвропската Унија за развој, поддршка и модернизација на земјоделството. Секој кој сака да се занимава со оваа дејност, може да биде

Образование

Надежта во секоја земја лежи во инвестициите во образованието, како клучен елемент во развојот на секоја земја. ТВ ТАКСИ 28 оваа емисија ја посвети на

ХИВ, вистини и предрасуди

ХИВ е вирус кој предизвикува хумана имунодефициенција. Присуството на ХИВ вирусот во човечкиот организам доведува до уништување на одбрамбената способност(имунитетот), поради што организмот станува неспособен

Рурален туризам

Руралниот туризам во Македонија претставува вистинско искуство во природна и автентична околина. Оддалечени од градската врева, руралните области нудат можност за уживање во богатството на

ЦЕНТРАЛНА ПОШТА – Загрозено културно наследство

Поштата во Скопје е едно од 7-те загрозени културни споменици во Европа, според извештајот на Европа Ностра и Институтот на Европската инвестициска банка..Претставува симбол на

Независна културна сцена

Независната културна сцена во Македонија е простор каде независните уметници од сите сфери ја изразуваат својата креативност и оригиналност во уметничкиот израз. Независните уметници се

Добрососедски односи со Бугарија

Културата, уметноста, туризмот, спортот се алките кои ги обединуваат народите. Нашата взаемна добрососедсска соработка Македонија–Бугарија е на највисоко ниво на сите овие полиња. Се сакаме,

Стоп за дискриминација поради различна сексуална ориентација

Да дадеме поддршка и да градиме свест која не само што ќе ги препознава различностите, туку и ќе се гордее со нив. Време е сите

Менталното здравје нè засега сите

Менталното здравје е заедничкa тема – и за оние кои се справуваат лично со проблемите и за оние кои треба да се систем на поддршка

Великанот Никола Мартиноски

Великанот Никола Мартиноски, роден во 1903 година во Крушево, е еден од најистакнатите македонски уметници и академици во XX век. Дипломирал на Школата за убави

Овој проект е финансиран од Европската Унија

Оваа снимка беше финансирана од Европската Унија. Нејзината содржина е единствена одговорност на „Мунлајт продукција„ и не нужно ги одразува гледиштата на Европската Унија.