Стоп за дискриминација поради различна сексуална ориентација